Δεκέμβριος 2019 Όλα τα παιδιά να λένε την άποψή τους

 

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε την άποψή τους.

Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Για αυτό, εμείς που έχουμε πολλά, δίνουμε σ’αυτούς που δεν έχουν τίποτα.