Το URL στο οποίο επιστρέφεται ο χρήστης όταν πιέσει το κουμπί «Ακύρωση». (To be edited)