Αναβάθμιση του σχολείου = Δημοκρατική παιδεία

Χαλκίδα, 5  Ιουνίου 2020 

Το πολυνομοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) την Τετάρτη 10 Ιουνίου φέρνει περισσότερες ανησυχίες παρά ελπίδες για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο.

Το σωματείο ΣυνΠαιδεία-Education+ υποστηρίζει τους επιστημονικούς φορείς που δηλώνουν με κάθε τρόπο στο Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι στα περισσότερα άρθρα του δεν κινείται προς τη σωστή παιδαγωγική κατεύθυνση. 

Τα περίπου 14.700 σχόλια που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι απόδειξη ότι η ελληνική κοινωνία αγωνιά για το μέλλον του δημόσιου ελληνικού σχολείου. Κοντά σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας αγωνιούμε κι εμείς και επιμένουμε:

Στο δικαίωμα της δημοκρατικής παιδείας και της ελεύθερης επιλογής του περιβάλλοντος μάθησης.

Στην υποχρέωση των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ουσιαστική εφαρμογή μιας δημοκρατικής παιδείας. 

Ο τρίμηνος αποκλεισμός από την τυπική εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της πανδημίας του COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη να δουλέψει το Υ.ΠΑΙ.Θ. πάνω σε τρεις πολύ σημαντικούς άξονες, την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ), την παιδαγωγική αυτονομία, την ενδυνάμωση και αναγνώριση του ρόλου των εκπαιδευτικών. 

 1. Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ – eLearning)

  Ο σχεδιασμός ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού είναι μια ολόκληρη επιστήμη που έχει αναπτυχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Υπάρχουν λογισμικά και πλατφόρμες που προσφέρουν ένα ευχάριστο ψηφιακό περιβάλλον σε μαθητικές κοινότητες οι οποίες παρέχουν την πληροφορία σε ένα σύντομο χρονικό πλαίσιο. Κι αυτό γιατί, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει ο μαθητής να παρακολουθεί το μάθημα ωσάν να ήταν μέσα στη σχολική αίθουσα.

  Προτείνουμε το Υ.ΠΑΙ.Θ. να αναθέσει σε ομάδα ειδικών το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού αναλυτικού προγράμματος. Η διδασκαλία στην ΑεξΑΕ, όπως άλλωστε προβλέπεται και σήμερα από τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, θα πρέπει να είναι μαθητοκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. 

  • Κατ’οίκον εκπαίδευση (homeschooling) 

   Η ΑεξΑΕ συνδέεται άρρηκτα με το δικαίωμα για κατ’ οίκον εκπαίδευση το οποίο έχει ήδη θεσπιστεί σε πολλές χώρες του κόσμου. Η διεθνής εκπαιδευτική κοινότητα διερευνά τρόπους ώστε σε ολοένα και περισσότερες χώρες να δίνεται το δικαίωμα στους γονείς να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτήν την επιλογή η οποία παγκοσμίως αυξήθηκε κατακόρυφα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

   Προτείνουμε
   η κατ’ οίκον εκπαίδευση να αποτελεί δικαίωμα επιλογής και στη χώρα μας και να πραγματοποιείται μέσα από άριστα δομημένες πλατφόρμες eLearning, με την υποστήριξη και την εποπτεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 2. Παιδαγωγική αυτονομία

  Τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Είναι καιρός να εμπιστευτεί το Υ.ΠΑΙ.Θ. και άλλα παιδαγωγικά μοντέλα (Montessori, Waldorf, Freinet, Δημοκρατικά σχολεία, Κέντρα Ευέλικτης Μάθησης, κ.α.) που έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο και αποτελούν ιδιαίτερα επιτυχημένη εναλλακτική των συμβατικών εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων χωρών. 

  Προτείνουμε αυτή η παιδαγωγική αυτονομία να εφαρμοστεί άμεσα στην ιδιωτική εκπαίδευση ενώ στη δημόσια να εφαρμοστεί σε ορισμένο αριθμό πειραματικών σχολείων και σταδιακά στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος του συλλόγου διδασκόντων, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, και της διεύθυνσης του σχολείου.

  Μιλάμε συγκεκριμένα και αποκλειστικά για παιδαγωγική -και όχι διοικητική- αυτονομία των σχολικών μονάδων, πάνω στη βάση της δημοκρατικής παιδείας, όπως αυτή ορίζεται από την EUDEC. Να προωθείται δηλ. η δημοκρατία εντός κι εκτός της τάξης και να ακολουθούνται οι ανάγκες του μαθητή, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά με βάση το αναπτυξιολογικό του στάδιο.

 3. Ενδυνάμωση και αναγνώριση του ρόλου των εκπαιδευτικών

  Τα σχολεία μας χρειάζονται εκπαιδευτικούς που θα έχουν τη γνώση, τις ικανότητες και τις δεξιότητες να μάθουν στα παιδιά πώς να μαθαίνουν, πώς να αναζητούν και να ανακαλύπτουν την πληροφορία. Πώς να συγκεντρώνονται και να αυτορυθμίζονται σε αυτήν την κατακλυσμένη απο περισπασμούς και πληροφορία εποχή, μέσα από ασκήσεις επίγνωσης, οι οποίες, βέβαια, προϋποθέτουν ενασχόληση με τις τέχνες και τη σωματική άσκηση.Όλοι γνωρίζουμε ότι η αγορά ήδη επιθυμεί να επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό με τις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες (soft skills) που όμως δεν αναπτύσσονται από το υπάρχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο αυριανός εργαζόμενος είναι ο μαθητής του σήμερα και αυτός πρέπει να μάθει να συνεργάζεται, να διεξάγει έρευνα, να έχει κριτική σκέψη, να πειραματίζεται, να είναι επινοητικός, ευέλικτος και προσαρμοστικός.

  Προτείνουμε το Υ.ΠΑΙ.Θ. να εμπιστευτεί τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς δίνοντάς τους την ελευθερία να σταθούν αρωγοί στη διαδικασία της μάθησης και όχι απλοί αναμεταδότες της γνώσης, όπως αυτή ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Να τους δώσει την ελευθερία, το χώρο και τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να υποστηρίξουν την ούτως ή άλλως έμφυτη ανάγκη των παιδιών για μάθηση.

  Το πετυχημένο φινλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης όπου το επάγγελμα του δασκάλου χαίρει μεγάλου σεβασμού θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Να θυμίσουμε ότι αυτό το πολυβραβευμένο εκπαιδευτικό μοντέλο είναι απότοκο της τολμηρής απόφασης που πήρε το φινλανδικό κοινοβούλιο να επιλέξει την επένδυση στη δημόσια εκπαίδευση ως την καλύτερη ευκαιρία για οικονομική ανάκαμψη.

Καλούμε λοιπόν κι εμείς το σημερινό ελληνικό κοινοβούλιο να τολμήσει να επενδύσει στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζοντας στην πράξη όσα ορίζονται από το Ελληνικό Σύνταγμα και τα κείμενα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του περιβάλλοντος μάθησης και της δημοκρατικής παιδείας. [άρθ. 5 του Ελληνικού Συντάγματος, Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών: Άρθρο 26,  Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (άρθ.5, άρθ.12 μεταξύ άλλων), η ICCPR (άρθ.18 παρ.4 σε συνδ με το αρθ. 4 παρ.2), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (άρθ.14 παρ.4)]