Δημοσθένης 7 ετών

Δημοσθένης

Δεκέμβριος 2019 Όλα τα παιδιά να λένε την άποψή τους   Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε την άποψή τους. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Για αυτό, εμείς που έχουμε πολλά, δίνουμε σ’αυτούς που δεν έχουν τίποτα.

Βιβλιοπαρουσίαση | Ελευθερία Στη Μάθηση

Free to Learn | Ελευθερία στη Μάθηση

Γιατί η Απελευθέρωση του Ενστίκτου για Παιχνίδι θα Κάνει τα Παιδιά μας πιο Ευτυχισμένους, Αυτάρκεις και Καλύτερους Μαθητές για την Υπόλοιπη Ζωή τους Το βιβλίο του Πήτερ Γκρέυ, Ελευθερία στη Μάθηση, εκδόθηκε το 2013 και μεταφράστηκε τον Οκτώβριο του 2019 στα ελληνικά.  Εξελικτικός ψυχολόγος ο ίδιος, προσεγγίζει το θέμα της εκπαίδευσης από τη σκοπιά της […]