ΣυνΠαιδεία Κοινότητα Υποστηρικτών Εναλλακτικών Μορφών Εκπαίδευσης και Χειραφετικής Παιδαγωγικής

Πολιτιστικό σωματείο
Ελ. Βενιζέλου 6, Χαλκίδα τκ 34100

ΑΦΜ 996896730 ΔΟΥ Χαλκίδας

Νόμιμος εκπρόσωπος:

Βλαχάκης Ευάγγελος  info@educationplus.gr

Τραπεζικά στοιχεία: 

Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ: GR 7501715790 00657914 7880421

SWIFT: PIRBGRAA

Δικαιούχος: ΣυνΠαιδεία Κοινότητα Υποστηρικτών Εναλλακτικών Μορφών Εκπαίδευσης και Χειραφετικής Παιδαγωγικής