Διεθνές Κάλεσμα για Αποσαφήνιση για την «Υποχρεωτική» Εκπαίδευση Το Διεθνές Συνέδριο για τη Δημοκρατική Παιδεία (IDEC) 2023 στο Νεπάλ έχει καλέσει την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) να αποσαφηνίσει ότι «υποχρεωτική εκπαίδευση» σημαίνει την εγγύηση της παγκόσμιας πρόσβασης στην εκπαίδευση και δε σημαίνει τον εξαναγκασμό ενός παιδιού να παρακολουθεί το […]