ΣυνΠαιδεία|Education+

Κοινότητα Υποστηρικτών Εναλλακτικών Μορφών Εκπαίδευσης Και Χειραφετικής Παιδαγωγικής

Το σωματείο ΣυνΠαιδεία|Education+ είναι αστικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που εδρεύει στην πόλη της Χαλκίδας στην Εύβοια. Είναι το μοναδικό ελληνικό σωματείο για την προάσπιση του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής στην προσέγγιση της μάθησης. Για την ίδρυση του εργάστηκαν αρκετά από τα ιδρυτικά του μέλη για πάνω από πέντε χρόνια, προετοιμάζοντας και δικτυώνοντας σε πανελλήνιο επίπεδο εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Το ΣυνΠαιδεία|Education+ είναι η φωνή όσων αγωνίζονται για την εγκαθίδρυση και κατοχύρωση του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής του τρόπου επιλογής της μάθησης, η φωνή όσων θέλουν να εκσυγχρονίσουν και να εκδημοκρατίσουν τα εκπαιδευτικά πρότυπα που συνήθως χρησιμοποιούνται στη χώρα μας ή και να δημιουργήσουν καινούργια.

Το όραμα μας είναι μια κοινωνία ειρηνική, συμπεριληπτική, αλληλέγγυα, δημοκρατική, ισότιμη, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους, με σεβασμό στο περιβάλλον και κάθε μορφή ζωής. Για να μετατρέψουμε το όραμα σε πραγματικότητα πιστεύουμε πως πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα της παιδείας.

Οι αξίες που αποτελούν εφαλτήριο για κάθε μας δράση είναι: δημοκρατία, συλλογικότητα, συνεργατικότητα,  δημιουργικότητα, σεβασμός στα δικαιώματα των ανηλίκων και στην παιδική ηλικία, ψυχική ευελιξία, ανιδιοτέλεια στην προσφορά, αφοσίωση στα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα των ανηλίκων σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, αμεσότητα, πάθος για την παιδεία, παιδεία για όλους, ακεραιότητα, εμπιστοσύνη στους ανήλικους, αλληλεγγύη.

Οι βασικοί μας σκοποί είναι:

 • Η προάσπιση του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής του τρόπου εκπαίδευσης, όπως αυτό αναφέρεται στο Ελληνικό Σύνταγμα και στα κείμενα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [άρθ. 5 του Ελληνικού Συντάγματος, Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών: Άρθρο 26,  Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (άρθ.5, άρθ.12 μεταξύ άλλων), η ICCPR (άρθ.18 παρ.4 σε συνδ με το αρθ. 4 παρ.2), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (άρθ.14 παρ.4)].

 • Η προάσπιση του δικαιώματος ίδρυσης, λειτουργίας και συμμετοχής σε ιδιωτικές σωματειακές και δημόσιες εκπαιδευτικές δομές (τυπικές και μη-τυπικές) που να υπηρετούν όλες τις επιλογές στη δημοκρατική παιδεία (όπως αυτή ορίζεται από τη EUDEC) και στην αυτοκατευθυνόμενη προσέγγιση της μάθησης  (όπως αυτή ορίζεται από το Alliance for Self-Directed Education) χωρίς οικονομικούς και γεωγραφικούς αποκλεισμούς.

 • Η προάσπιση του δικαιώματος των γονέων να επιλέγουν περιβάλλον ή συνδυασμό περιβαλλόντων μάθησης.

 • Όλες οι εκπαιδευτικές δομές της χώρας να προσφέρουν ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον ως προς κάθε φύλο και για ΟΛΑ τα παιδιά που θα το ήθελαν· είτε χαρακτηρίζονται παιδιά «φυλοδιαφορετικά», είτε «χαρισματικά», είτε με «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,  είτε «νευροτυπικά», είτε «μη-νευροτυπικά», είτε «ΑμεΑ».

 • Η υποστήριξη και προώθηση όλων των μοντέλων αυτοκατευθυνόμενης και δημοκρατικής  προσέγγισης της μάθησης στη χώρα για όλες τις ηλικίες ως λογική επιλογή για τις ευνομούμενες και δημοκρατικές κοινωνίες.

Στη δράση του Σωματείου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί ή να γίνει ανεκτή οποιαδήποτε μορφή:

 •  καταναγκαστικής/αυταρχικής/ενηλικίστικης παιδαγωγικής

 •  θρησκευτικού/πολιτικού προσηλυτισμού

 • ομοφοβίας και καταστολής οποιασδήποτε διαφορετικότητας

 • περιορισμού ή αποκλεισμού λόγω χρώματος, έμφυλης ταυτότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων, οικογενειακής κατάστασης, θρησκευτικών πεποιθήσεων, γλώσσας, εθνικότητας, ηλικίας, ειδικών αναγκών 

 • εθνικισμού

Οι στόχοι προς τους οποίους προσανατολίζεται η δράση μας είναι:

 • Ενημέρωση κοινού (μαθητές, οικογένειες, εκπαιδευτικούς) για τη σημασία του δικαιώματος της επιλογής στην εκπαίδευση, την άρση αποκλεισμού συγκεκριμένων ομάδων, τη σημασία της συμπεριληπτικής, δημοκρατικής και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης  για την υγεία των μαθητών (ψυχική και σωματική) και για τη δράση τους μετέπειτα ως πολίτες. 

 • Επαφή με αντίστοιχες ομάδες εκτός Ελλάδος για να συγκεντρώσουμε αποτελέσματα ερευνών, στατιστικά, κλπ από ανάλογες δράσεις και από επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα.

 • Εποικοδομητική συνεργασία με άλλες ομάδες με σκοπό να συμβάλουμε στην εξωστρέφειά τους. 

 • Σύζευξη και συσπείρωση ατόμων και συλλογικοτήτων με σκοπό τον συγκερασμό απόψεων προς την επίτευξη του οράματος.

 • Ίδρυση ιδιωτικών, συνεταιριστικών, σωματειακών,  και δημόσιων εκπαιδευτικών δομών (τυπικών και μη-τυπικών) που να υπηρετούν όλες τις επιλογές στη δημοκρατική παιδεία (όπως αυτή ορίζεται από το Σωματείο) και στην αυτοκατευθυνόμενη προσέγγιση της μάθησης  (όπως αυτή ορίζεται από το Alliance for Self-Directed Education) χωρίς οικονομικούς και γεωγραφικούς αποκλεισμούς.

 • Ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα η οποία θα οδηγήσει στην υλοποίηση του οράματος.

 • Διεκδίκηση σε πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να τηρούνται οι αρχές του Συντάγματος και οι Διεθνείς Συμβάσεις σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ανηλίκων και τα σχετικά άρθρα του νόμου.

 • Επαφές με εκπαιδευτικούς και κυβερνητικούς φορείς για την έγκριση, υποστήριξη, υλοποίηση αλλαγών στην εκπαίδευση

 • Παροχή προγραμμάτων πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε οι σύγχρονοι  και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν πρακτικά τις βασικές αρχές της αυτοκατευθυνόμενης και δημοκρατικής προσέγγισης της μάθησης.

 • Παροχή βοήθειας και στήριξης σε ιδρύματα αυτοκατευθυνόμενης και δημοκρατικής προσέγγισης της μάθησης  καθώς και σε οργανώσεις, ενώσεις και άλλες ομάδες των οποίων κύριοι στόχοι είναι η σύσταση μιας τέτοιας δομής.

 • Προσφορά συνεργασίας ως νομική μορφή σε εγχειρήματα ή και μεμονωμένες δράσεις του χώρου, που επιθυμούν τέτοια συνεργασία.

 • Δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου πηγών για την αυτοκατευθυνόμενη και δημοκρατική προσέγγιση της μάθησης.

 • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού.

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων συναφών δράσεων.

 • Ενίσχυση, ανάπτυξη και δικτύωση των αυτόνομων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και καλλιτεχνικών δομών εντός και εκτός Ελλάδας.

 • Υποστήριξη (πρακτική, ηθική, και νομική) οικογενειών που επιλέγουν την αυτοκατευθυνόμενη και δημοκρατική προσέγγιση της μάθησης.

Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες και ανθρώπους που ασχολούνται με τη βελτίωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού μοντέλου ή/και τη δημιουργία νέων, και βοηθάμε στη δικτύωση μεταξύ τους. Η δράση μας περιλαμβάνει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ ειδικών στον τομέα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από όλο τον κόσμο.

EUDEC Greece Από τον Οκτώβριο του 2020 το σωματείο μας είναι το επίσημο παράρτημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη Δημοκρατική Παιδεία (EUROPEAN DEMOCRATIC EDUCATION COMMUNITY) στην Ελλάδα. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημοκρατική εκπαίδευση και τον τρόπο να συμμετάσχετε στο EUDEC Greece, πατήστε εδώ